הכנס השנתי השני של הקתדרה לתולדות המחקר של ידיעת-הארץ והארכיאולוגיה ע"ש זאב וילנאי במכללה האקדמית כנרת

בשיתוף החוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה והמכון לחקר הציונות וההתיישבות של קק“ל

יום חמישי, כ‘ באייר תשפ”ג, 2023.5.11 במצפור רבין, אוניברסיטת חיפה

———————————–

08:45
התכנסות

09:30
דברי ברכה
חיה כץ, קתדרת וילנאי, המכללה האקדמית כנרת
אפרים לב, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה
מוטי פרידמן, המכון לחקר הציונות וההתיישבות של הקק“ל

09:50
מושב ראשון | לימודי ארץ ישראל: מ’חקירת ארץ ישראל’ ל’לימודי ישראל’
יו”ר (יפורסם) לימודי ארץ-ישראל. משרד החינוך: ציון נכשל. מדינת ישראל: ציון נכשל | יהושע שוורץ, אניברסיטת בר אילן
לימודי ארץ-ישראל בין אקדמיה למַ עֲ שִׂ יּוּת | ענת קדרון, המכללה האקדמית תל חי
לימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה – הילכו שניהם יחדיו | קובי כהן-הטב, אוניברסיטת בר אילן
דיון

11:30
הפסקה

11:45
מושב שני | לטעת דעת: קק”ל ומחקר הארץ
יו”ר: מוטי פרידמן, המכון לחקר הציונות וההתיישבות של הקק“ל
’חקירת ארץ-ישראל תורה היא’: אליעזר בן-יהודה – לא רק מחייה השפה העברית | דותן גורן
הועדה למתן שמות בנגב 1949-1950 | שירי וידן, האוניברסיטה העברית (זוכת מלגת וילנאי לחוקרים צעירים)

12:45
הפסקת צהריים

13:45
מושב שלישי | חינוך, צבא וידיעת הארץ
יו”ר: אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה קונדר וקיצ’נר לא היו הראשונים: אנשי צבא ומחקר ארץ ישראל במאה הי”ט | חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי
הערך הצבאי של ידיעת הארץ בצה”ל בעשור הראשון למדינה | עדי פלג, אוניברסיטת בר-אילן
עתיקות במלחמה: שמירת עתיקות במלחמת העצמאות והתגבשות יחס צה”ל לארכיאולוגיה | גלעד צינמון, אוניברסיטת חיפה
חינוך, צבא וידיעת הארץ – מבט אישי | מתן וילנאי

15:15
הפסקה

15:30
מושב רביעי | ארכיאולוגיה בין מדע לפוליטיקה
יו”ר: חיה כץ, המכללה האקדמית כנרת
ציפיות הציבור הדתי-אידיאולוגי מהמחקר הארכיאולוגי ביהודה ושומרון ודרכי התמודדותו עם ממצאים מורכבים | מרדכי לאש, אונ‘ בר-אילן
אתרים ארכיאולוגיים והבניית זהות בחברות של קולוניאליזם התיישבותי: מקרה המבחן של תל שילה | חמי שיף וסנדי קידר, אונ‘ חיפה ועמק שווה
שלי-שלך: מבט אחר על תופעת ההשבה למולדת של חפצים עתיקים (Repatriation) | ערן אריה, אוניברסיטת חיפה

17:00
שעת סיום משוערת

error: Content is protected !!