אודות הקתדרה

יעדים

הקתדרה תהווה מסגרת לקידום מחקרים אקדמיים העוסקים בתולדות המחקר של ידיעת הארץ והארכיאולוגיה של ארץ-ישראל. במקביל תפעל לפרסום והפצה של המחקר הנעשה במסגרת הקתדרה לציבור שוחר הידע ואוהב הארץ שמחוץ לאקדמיה. 

הקתדרה תעודד שיתופי פעולה בין חוקרים מתחומי דעת שונים בארץ ובעולם בנושאים הקשורים בתולדות המחקר של ידיעת הארץ והארכיאולוגיה, וכן תאסוף חומרים ארכיוניים הקשורים לתחום זה.

פעילות

הקתדרה תנגיש את הנושא למעגל רחב ככל האפשר של חוקרים ומתעניינים מן הציבור הרחב על ידי הקמת אתר אינטרנט שיהווה מסד נתונים לכל הקשור בתולדות המחקר, מראשיתו ועד היום, דבר שלא נעשה עד כה. בנוסף, הקתדרה תתמוך במחקרים שיעסקו בתולדות המחקר של תחום ידיעת הארץ והארכיאולוגיה של ארץ-ישראל. פעילות זו תכלול כנס שנתי שיעסוק בנושאים אלו וכן הענקת מלגות לתלמידי מחקר ועידוד פרסומים בתחום.

מייל: thevilnaychair@gmail.com

צוות

ד”ר חיה כץ – ממלאת מקום מחזיקת הקתדרה

חיה כץ היא מרצה בכירה לארכיאולוגיה במחלקה ללימודי ארץ-ישראל במכללה האקדמית כנרת. מחקריה מתמקדים בתולדות המחקר הארכיאולוגי בארץ-ישראל החל משנות העשרים ואילך. מתוך רצון לקדם תחום זה היא ייסדה את הקתדרה על שם זאב וילנאי במסגרת המחלקה ללימודי ארץ-ישראל. בנוסף, היא מנהלת את פרויקט רכס הרי מרון וחפירות תל ראש. הפרויקט עוסק במחקר מקיף של תהליכי ההתיישבות בגליל העליון במהלך תקופת הברזל.

סילביה קרפיוקו – עורכת תוכן

סילביה קרפיוקו היא ארכיאולוגית וארכיונאית. היא בעלת נסיון עשיר בתחום השימור הדיגיטלי וניהול פרויקטים בתחום המורשת המוחשית והבלתי מוחשית. מבין מגוון התפקידים שמילאה לאורך השנים היא שימשה גם כמנהלת הארכיון המדעי של רשות העתיקות. במסגרת זו היא הובילה וניהלה את פרויקט השימור והדיגיטציה של ארכיון מחלקת העתיקות המנדטורית.

ועדת היגוי:

פרופ’ אלון קדיש

ד”ר עידו קוך

ד”ר ראובן גפני

ד”ר חיה כץ

error: Content is protected !!